Telefon 43  43  37  76

Hvis du ønsker tilbud på en El-opgave, rådgivning eller anden hjælp kan du udfylde formularen eller ringe mellem kl. 8.00 og kl. 15.00

Navn
Telefon
Virksomhed / Selskab

 
E-Mail
Bemærkninger, opgave der ønskes løst.
Kode
Indtast ovenstående spam kode
top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Firmapolitik

Overordnet skal der være en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

Det er vigtigt for ENCO at kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Det tror vi lykkes for os, idet vi prioriterer at skabe gode, trygge og udviklende rammer for vores medarbejdere.

Vi tror, at medarbejdere der har det godt, får overskud til at tage et fagligt ansvar for deres arbejde samt til at opbygge gode sociale relationer kolleger imellem - samt ikke mindst til at være gode og positive ambassadører overfor vores kunder.

Vi vægter de faglige kvalifikationer og erfaringer højt og tilbyder derfor medarbejderne løbende videreuddannelser og kursus, så vi til stadighed kan sikrer den højeste kvalitet og faglighed i ENCO.

Vi tilstræber at alle medarbejdere aktivt efteruddanner sig således at den enkeltes kompetencer styrkes.
Vi prioriterer medarbejdernes menneskelige og sociale kompetencer meget højt. Derfor har medarbejderne mulighed for gennem ENCO at deltage i fysiske og sociale aktiviteter bl.a. fodbold, fitness og golf m.v.

De fælles oplevelser vi får er med til at skabe den følelse af fællesskab og samhørighed vi oplever i virksomheden.

Det er afgørende for ENCO at skabe rammer der giver plads til den enkelte.

Der skal være gode vilkår for at alle trives og en høj grad af tryghed når medarbejderne er på arbejde.


Politik
Vi vil sikre vedligeholdelse og udvikling/forbedring af dette ISO 9001 system samt som minimum indfri kundernes forventninger til virksomhedens ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen. Virksomheden ønsker at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.
Dette betyder, at virksomheden vil bestræbe sig på at:
 • Alle ansatte fokuserer på høj sikkerhed i enhver henseende og er bekendte med gældende mål og politikker
 • Levere rette produkt til rette tid samt løbende forbedre kvaliteten i de udførte ydelser
 • Identificere og vurdere risici
 • Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle lov- og myndighedskrav samt standarder i forbindelse med indkøb af ydelser, produkter samt de udførte opgaver.
 • Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter
 • Bidrage aktivt til at sikre den bedst mulige medarbejderuddannelse/-udvikling, herunder for at opfylde gældende politik og mål
 • Iværksætte forebyggende/forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser

Mål 
 • 0 fejl ved DBI kontrol i forbindelse med udførte ABA opgaver
 • 0 berettigede kundeklager i forbindelse med udført installationsarbejde
 • Udgift til reklamation/garanti må ikke overstige 0,5% af omsætning
 • Udarbejdelse af specifikt kursus i eftersyn og afprøvning af el-installationer, som relaterer sig til DS/EN 60364 standarderne
NB En berettiget kundeklage defineres som en skriftlig klage fra en given kunde.
Hovedkontor:
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup
Tel.: +45 4343 3776
Næstved
Tel.: +45 4343 3776
Hvidovre
Tel.: +45 3678 1525
email@ah-el.dk
Greve
Tel.: +45 4019 5686
swp@enco-el.dk
Køge
Tel.: +45 2840 2335
mos@enco-el.dk
Humlebæk
Tel.: +45 4919 0406
info@amstrup-el.dk